نویسنده = طاهره ناجی
بررسی اثر عصاره گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی ماده گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

دوره 4، شماره 14، تیر 1392، صفحه 52-58

طاهره ناجی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ تینا سمائی؛ پریسا امانی نژاد