نویسنده = همایون حسین زاده صحافی
بررسی کیفیت آب استخرهای پرورش مولدین کپور ماهی روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان

دوره 4، شماره 16، دی 1392، صفحه 25-32

همایون حسین زاده صحافی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ منصور حمیدی نژاد؛ عبدالصاحب مرتضوی زاده؛ محمد ولایت زاده


بررسی اثر عصاره گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی ماده گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

دوره 4، شماره 14، تیر 1392، صفحه 52-58

طاهره ناجی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ تینا سمائی؛ پریسا امانی نژاد