کلیدواژه‌ها = Nanochloropsis oculata
برداشت زیتوده ریزجلبک Nanochloropsis oculata با استفاده از روش الکتروفلوکولاسیون

دوره 3، شماره 10، تیر 1391، صفحه 27-34

علی جابری؛ کیومرث روحانی؛ فلورا محمدی‌زاده