دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 1-61 
شناسایی چهارگونه جلبک سبز Dunaliella جداشده از آب های منطقه جزر و مدی جزیره قشم

صفحه 1-12

بی بی مریم حسینی؛ محمدرضا هادی؛ سعید افشارزاده؛ فاطمه قادر


بررسی اثر غلظت های متفاوت جلبک Chlorella بر رشد و میزان بازماندگی Artemia franciscana

صفحه 23-28

جواد سالارمحمدی؛ مازیار یحیوی؛ میر مسعود سجادی؛ حجت الله فروغی فرد


تاثیر دما وشوری بر میزان تخم گشایی سیست پریان میگوی گونه Phallocryptus spinosa

صفحه 29-36

مسعود صیدگر؛ رضا احمدی؛ علی نکوئی فرد؛ بیژن مصطفی زاده


پارامترهای اندازه و شکل سنگ گوش ماهی موتو معمولیEncrasicholina punctifer Fowler ,1938 در خلیج فارس و دریای عمان

صفحه 37-44

نورالهدی عطایی دریایی؛ احسان کامرانی؛ علیرضا سالار زاده؛ علی سالار پوری


مقایسه اثرات کلریدسدیم و متیلن بلو بر فلور باکتریایی محیط پرورشی، پوست و آبشش بچه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus

صفحه 45-52

رقیه فتح الهی؛ حسین خارا؛ ذبیح الله پژند؛ علیرضا شناور ماسوله؛ بتول مشتاقی؛ زهرا منافی


بررسی رژیم غذایی ماهی شورت (Forsskål, 1775) Sillago sihama در آب های ساحلی بندرعباس

صفحه 61-70

فلورا محمدی زاده؛ پرویز توکلی کلور؛ مرضیه خاج کرام الدینی؛ ماریا محمدی زاده؛ امیرهوشنگ بحری